Nejbližší koncerty
  • 01. 12. 2022WINTER CALLING: STÍNY PLAMENŮ, YARRDESH, OUTWARD, NÁMÖL -...
  • 02. 12. 2022Zdravíme příznivce Okultně-hudebního spolku MEGELNYK. V p...
  • 02. 12. 2022METALURGIA FESTIVAL vol. 3 /// METALOVÝ FESTIVAL V SRDCI ...
  • 10. 12. 2022Pro letošní rok poslední velká death black thrash metalov...
  • 30. 12. 2022Páteční před Silvestrovská párty ve Farářově sluji za úča...
  • 08. 01. 2023neděle 8. ledna 2023 Modrá Vopice, Praha koncert bude z...
  • 20. 01. 2023FATAL BLOW /UK/ ACULEOS /CZ/ ROZRUCH! /CZ/
  • 20. 01. 2023pátek 20. ledna 2023 Melodka, Brno MALLEPHYR (black d...
TRNY& ŽILETKY Třetí hlas

Zcela náhodou jsem narazil na tuto pikantní záležitost, která je jako stvořená pro naší rubriku Postřehy, tak si počtěte a bavte se. Článek jsem objevil v novinách Ozvěny jihozápadní Moravy…

Sexuální příručka z roku 1894

Rady a pokyny pro mladou nevěstu, kterak se chovati a jak zacházeti s intimními a osobními vztahy ku prospěchu nezrušitelnosti této požehnané svátosti a pro slávu Boží.

 

Autorem byla Ruth Smythersová, milovaná žena reverenda L. D. Smytherse, pastora arkadické metodistické církve, při výročním regionálním shromáždění. Vydáno léta páně 1894.

Pro citlivou a mladou ženou, které se dostalo řádné vychování jest svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň. Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského. 

 

Zápornou chvílí jest pak svatební noc , kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko šokující pravdu.Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujme! Sobecký a tělesně založený manžel  může lehce takového nevěstina smýšlení zneužiti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomnění jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení živočišných tužeb.

 

Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti. Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak činí od počátku věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí, jež touto cestou vznikají.

 

Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním mužem by byl ten, kdo by k sví ženě přistoupil pouze na její žádost a pouze  za účelem sploditi potomstvo. Takové jemnosti a nesobeckosti však  očekávati od průměrného muže nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex vymáhati téměř deně. Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem se také setkávají večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrovaní a haštěření zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná svádění.

 

Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti a odraditi manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat, že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi  děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. V tomto období se mohou spolehnouti na to, že láska k dětem  a společenský nátlak jejich muže doma udrží. Tak jako si moudrá nevěsta vždy ví rady jak udržet četnost pohlavních styků co nejníže, stejnou pozornost musí také věnovati tomu, aby to byla ona kdo řídí druh a stupeň styku . Většina mužů jest od přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen na půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Třeba mimo jiné provozovati normální sex v nenormálních polohách, dotýkati se ženina těla ústy a své oporné vzrušené tělo nastavovati k ústům své ženy.

 

Když jest muž odmítán začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu, je často nahý, prohlíží si fotografie nebo kresby znázorňující nebo připomínající sex. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vyslečené tělo jí.

 

Pokud se sexu nelze vyhnouti, jest nezbytné, aby se provozoval v naprosté tmě. Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úbory si manželé obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavní aktu si je nemusí svlékati, tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těl.

 

Ve chvíli, kdy má nevěsta oblečenou košili a zhasla už všechny světla, postaví se tiše k posteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení. Měla by ho nechat tápati ve tmě. Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by žena mohla využíti jako výmluvy a odepřít mu pohlavní styk. Když jí najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji. Jakýkoli tělesný pohyb z její strany by si mohl optimistický manžel vyložiti jako vzrušení sexuální. Pokud se jí chystá políbiti na rty stačí, když trochu stočí hlavu, a jeho polibek skončí na tváři. Pokud se jí chystá políbiti ruku, měla by jí sevřít v pěst.Pokud jí nadzvedne noční košili a pokusí se jí políbit kdekoli jinde, měla by si jí okamžitě stáhnouti a vyskočit z postele se slovy, že jí příroda volá tam kam musí i král. Tohle určitě potlačí jeho touhu líbati ženská území.

 

Když se manžel snaží svést ženu necudnými řečmi, vymyslí si nějakou nesexuální triviální otázku, kterou mu  z ničeho nic položí. Jakmile na ní muž odpoví, měla by udržovati konservaci na ono téma, i kdyby bylo sebenicotnější. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovat jen bez milostné přípravy. Moudrá žena si nenechá vyhrnout noční košili dále než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepnul poklopec u pyžama, aby mohlo dojít ke spojení.

 

Manželka je celou dobu, co on funí a vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musí ležeti úplně nehybně a nikdy za žádných okolností nezamručí a nezasténá, dokud styk neskončí. Hned jak muž skončí pohlavní akt, začne ho moudrá žena sekýrovati ze všech stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal. Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním styku, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové situaci nenastal okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak by mu to mohlo dodati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení.

 

Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život vychovávala jejícho muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu viny pro jeho pohlavní touhy. Přichází tedy ve svazek manželský kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. Moudrá žena se chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování. Nikdy by nemělo upadnouti v jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí pomálu, zřídkakdy a hlavně s nechutí.


Zveřejněno: 20. 09. 2006
Přečteno:
5531 x
Autor: Ifa | Další články autora ...

Fotogalerie


Komentáře

22. 07. 2010 13:17 napsal/a DW
:)
lidé co věří, že žijí v moderní době jsou stejně notorický naivkové.. A že jich je:) Vždyť operace se pořád ještě dělaj skalpelem, ne nanobotama:))
22. 07. 2010 12:22 napsal/a rcs-34
Podvrh
Text je obyčejný podvrh, viz http://www.snopes.com/weddings/newlywed/advice.asp Účelem tohoto textu je zesměšnit morálku a dát lidem falešný pocit zadostiučinění, že žijí v \"moderní\" době.
22. 07. 2010 12:20 napsal/a rcs-34
Podvrh
Text je obyčejný podvrh, viz http://www.snopes.com/weddings/newlywed/advice.asp Účelem tohoto textu je zesměšnit morálku a dát lidem falešný pocit zadostiučinění, že žijí v \"moderní\" době.
29. 04. 2009 17:49 napsal/a Jan
Fake :)
Nevěřím tomu, že text je autentický, možná tak ten začátek a zbytek někdo předělal. Nesedí jazyk a některé výrazy. A ten obsah - nikdo by to tehdy nevydal. Sám mám sexuologickou knihu snad z padesátých let a všechno se tam popisuje ještě dost zdrženlivě.
22. 04. 2009 19:12 napsal/a beruška_bez_teček
jooojooo
Sexuální příručka z roku 1894 Rady a pokyny pro mladou nevěstu, kterak se chovati a jak zacházeti s intimními a osobními vztahy ku prospěchu nezrušitelnosti této požehnané svátosti a pro slávu Boží. Vydáno léta páně 1894. Pro citlivou a mladou ženou, které se dostalo řádné vychování jest svatební den dnem nejšťastnějším v jejím dosavadním životě. Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského. A ještě kladnější chvílí jest pak svatební noc , kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti kráse sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko šokující pravdu.Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s neradostí, takových pocitů se vyvarujme! Impotentní a tělesně nezaložený manžel může lehce takového nevěstina smýšlení zneužiti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomnění jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí hodně, pořád, a hlavně s chutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství nestane místem pro ukájení živočišných tužeb. Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti. Ačkoli je sex v tom nejlepším případě krásný a v ještě lepším případě zbožný, příjemný a úžasný zážitek, musí se proto prožívati, a ženy tak činí od počátku věků. Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním mužem by byl ten, kdo by ke své ženě přistoupil pouze na její žádost a pouze za účelem pořádně si užít. Takové jemnosti a nesobeckosti však očekávati od průměrného muže nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex vymáhati téměř deně. A tím lépe pro nevěstu. Moudrá nevěsta si užívá minimálně 7 sexuálních zážitků týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků zvyšovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nadrženost, či vydírání. S úspěchem se také setkávají dobrá večeře, příjemná koupel a erotická masáž zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná svádění. Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jak pobídnouti a přiměti manžela k jeho milostným návrhům. Dobrá manželka může čekat, že do konce prvního roku manželství se jí podaří zvýšit častost intimních sblížení na 3 krát denně. Tak jako si moudrá nevěsta vždy ví rady jak udržet četnost pohlavních styků co nejvýše, stejnou pozornost musí také věnovati tomu, aby to byla ona, ale i její manžel kdo řídí druh a stupeň styku . Většina mužů jest od přírody spíše málo perverzní, a když žena vyjde i jen na půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejnudnějších sexuálních výmyslů jeho. Třeba mimo jiné provozovati normální sex v nudných a okoukaných polohách, nedotýkati se ženina těla ústy a své nádherné vzrušené tělo nenastavovati k ústům své ženy. Když jest perverzní praktiky odmítány, začnou se projevovati nudné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Nemluví o sexu, nečte příběhy o sexu, není často nahý, neprohlíží si fotografie nebo kresby znázorňující nebo připomínající sex. Moudrá nevěsta vždy dovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a vždy dopustí, aby on ukazoval své vyslečené tělo jí. Pokud se již schyluje k sexu, jest nezbytné, aby se provozoval při světle, aby si žena i muž sex pořádně užili. Spousta žen považuje za nerozumné a zbytečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úbory si manželé navzájem svléknou popřípadě žena muži předvede sexy vzrušující striptýz. Ve chvíli, kdy je nevěsta nahá, lehne si na postel a očekává svého ženicha. Ten když vstoupí do místnosti, měla by ho žena začít svádět a nechat ho tápati po jejím nahém těle. Když je pořádně vzušená, měla by muži oplatiti stejnou mincí a takříkajíc mu vykouřiti. Když se manžel nesnaží svést ženu necudnými řečmi, vymyslí si nějakou sexuální otázku, kterou mu z ničeho nic položí. Jakmile na ní muž odpoví, měla by udržovati konservaci na ono sexuální téma. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, nesmí v tom pokračovat bez milostné přípravy. Manželka ho celou dobu, co on funí a vzdychá, pořádně hlasitě povzbuzuje, nesmí ležeti úplně nehybně a nikdy za žádných okolností nesmí býti uplně potichu. Hned jak muž skončí pohlavní akt a ženu takříkajíc udělá, začne ho moudrá žena pochvalovati a laskati ze všech stran. Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život vychovávala jejícho muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu žádné viny pro jeho pohlavní touhy. Přichází tedy ve svazek manželský nekajícně a studem nezahalen. Nikdy by nemělo upadnouti v jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí hodně, pořád a hlavně s chutí!!!