Nejbližší koncerty
  • 01. 12. 2022WINTER CALLING: STÍNY PLAMENŮ, YARRDESH, OUTWARD, NÁMÖL -...
  • 02. 12. 2022Zdravíme příznivce Okultně-hudebního spolku MEGELNYK. V p...
  • 02. 12. 2022METALURGIA FESTIVAL vol. 3 /// METALOVÝ FESTIVAL V SRDCI ...
  • 10. 12. 2022Pro letošní rok poslední velká death black thrash metalov...
  • 30. 12. 2022Páteční před Silvestrovská párty ve Farářově sluji za úča...
  • 08. 01. 2023neděle 8. ledna 2023 Modrá Vopice, Praha koncert bude z...
  • 20. 01. 2023FATAL BLOW /UK/ ACULEOS /CZ/ ROZRUCH! /CZ/
  • 20. 01. 2023pátek 20. ledna 2023 Melodka, Brno MALLEPHYR (black d...
TRNY& ŽILETKY Třetí hlas

Část první - Nostradamus

Jednoho rána jsem se probudil. Promnul jsem si oči a pohlédl z okna. Byl krásný zimní den. Z nebes padal sníh, který se třpytil v lesku právě vycházejícího slunce a poletoval bílou krajinou jako by neměl nikdy spadnout. Byly Vánoce, přesný datum 26.12.2004, jediný čas, kdy mi nevadí, že padá sníh, že je zima a že mé milované hory za okny spí. Máčknu ovladač. Televize se rozeběhla beze zvuku. Pohodlně se usadím do křesla s tím, že najdu na nějaký hezký film a v klidu si ho vychutnám. Ovšem to co jsem viděl v prvních momentech na obrazovce mě zcela zasáhlo a veškerá vánoční idylka byla v dálavu.

 

První obrázky byly krásné. Sluncem prosycená žlutá pláž,  zelenavé stromy, jasně modrá obloha… Pak střih -  Zvednuté moře, strach, řev, chaos, smrt. Během pár okamžiků nebylo pláže ani těch stromů ani nic netušících lidí užívajících si dovolenou. Jen ta modrá obloha zůstala a dívala se na tu zkázu s ledovým chladem. Nemohl jsem tomu uvěřit.  Obrazy se střídaly a zabíraly několik zpustošených zemí. Mezitím stále stoupal počet odhadovaných obětí. Strnul jsem nad tou zkázou, když mé oči zvlhly…

    

Před rokem 2000 vyšla celá škála knih, které připisovaly konci tisíciletí zvláštní až mysteriózní význam. Možná si vzpomenete jak moc se tehdy diskutovalo o konci světa a možných příčinách. Já jsem se tomu tehdy smál. Nevěřil jsem, že pouhé datum může ovlivnit běh světa. Je to jen číslo v kalendáři. Ještě  v dobách našeho letopočtu se používal letopočet římský, který se datoval od založení Říma.  Jenom pro zajímavost ani Ježíš Kristus se nenarodil v den počátku našeho letopočtu, nýbrž osm let před ním. Správně by tedy měl být dnes rok 2014.  Navzdory tomu se o konci světa mluvilo velice často. Na svědomí to měly především bulvární média, která zkreslovala stará proroctví a násilně je přiřazovala k nadcházejícímu tisíciletí. Inu pro peníze se lhalo a lhát se bude i nadále. 

Znovu jsem se pročetl těmi knihami, abych s odstupem času mohl posoudit jak daleko byly tyto prorocké vize od pravdy. Ty, které neznaly datum 1.1.2001, jsem ani neotevřel, protože se nedomnívám, že by měl tento utrápený svět v nejbližší době skončit. Zajímavostí ovšem zůstává to, že celá řada proroctví má společného jmenovatele a tím je atomová světová válka.

Oproti tomu ale určitě obstojí mé skeptické tvrzení, že v několika případech tento jmenovatel byl uměle přisouzen, aby proroctví bylo zajímavé. Pojďme si připomenout pár jmen a proroctví, které se týkají dnešní doby a třeba někde najdeme i zmínku o asijské katastrofě z roku 2004.

 

Michael de Notredame (Nostradamus)

 

Řekl bych, že Nostradamus je nejznámějším prorokem křesťanské éry.  Vypovídá o tom už fakt, že od roku 1555, kdy vyšel první svazek proroctví tohoto francouzského lékaře, filosofa a astrologa, se jeho proroctví neztratila z knižního trhu a dodnes nás dokáží fascinovat. Co je na Nostradamovi tak zvláštního co podněcuje naší obraznost tak hluboce a tak dlouho? Jeho předpovědi jsou zvláštní v tom, že mnohé z nich jsou pochmurné a vyskytuje se v nich násilí. Naznačují, že se mají stát hrozné věci, což nepochybně vyvolává značnou míru morbidní všetečné zvědavosti.

 

Nostradamus se narodil 14.12. roku 1503 v Jižní Francii. Mezi čtrnáctým a devatenáctým rokem studoval v Avignonu. Avignon se v té době mohl pyšnit bohatou knihovnou učených astrologických a okultních knih a Michaelova rodina byla tak znepokojena jeho zájmem o okultní disciplíny, jímž si mohl vysloužit nežádoucí pozornost vrchnosti, že ho v roce 1522 poslala na univerzitu do Montpellieru studovat medicínu. Zde v roce 1525 získal bakalářský titul. V tuto dobu Evropu svíral mor a Michael se začal zabývat jeho léčením. Byl natolik úspěšný, že už v roce 1525 získal pověsti schopného léčitele. Na druhou stranu byl obviňován z řady svých kolegů z čarodějnictví hlavně proto, že odmítal konveční způsobu léčby.  Trošku zkrátím výčet z jeho života, protože to by jsem se mol rozepsat na několik stran.  Důležitější pro nás je, co Nostsradamus vlastně předpověděl a co se skutečně splnilo. Nahlédněme tedy do jeho knihy úspěchů…

 

Nopstradamus předpověděl např. Bartolomějskou noc, velký požár Londýna,vyhlášení nezávislosti USA, vládu Napoleona Bonaparte, nástup Hitlera k moci, shození bomby na Hirošimu, válku v Perském zálivu, atentát na newyorská dvojčata… Ovšem vše má jeden háček… K naplnění těchto proroctví se nejdříve předpovězená událost musí stát a až potom vykladači centurií jí přisoudí k Nostradamovi. Jen dvakrát se v minulosti podařilo vykladačům určit předem závažnou událost. Konkrétně Jean-Charles de Fontbrune na základě nostrdamových centurií rok předem určil zvolení Francoise Mitterranda francouzským prezidentem a atentát na Jan Pavla II v roce 1981. Ukažme si pár příkladů vyložení nostradamových  centurií:  První  poukazuje na smrt Kennedyho: Q66

Velký správce Orleánsu usmrcen,

 

Bude to jedním, kdo se mstí za jeho krev.

 

Nezemře zaslouženou smrtí, ani určenou porotci.

 

Ruce a nohy budou špatně svázány.

 

Výklad podle Michala Jordana zní:

 

Nostradamus nemohl znát jméno Dallas (místo zastřelení Kennedyho),ale možná nám nabídl město na americkém jihu, New Orleans, jehož jméno bylo odvozeno od jména, které mu bylo důvěrně známé. Opět se jako zjevná ozvěna tématu z Q65 (jiná událost stahující se k bratrům Kennedyovým) objevuje odkaz na svazování nebo spoutání řetězy. K tomu je třeba podotknout, že Kennedyho politika, domácí i zahraničí, byla v jistých ohledech eliminovaná – měl nohy a ruce svázané konzervativními elementy ve Spojených státech. Jeho kritikové považovali posun k rasové integraci na domácí scéně a uvolňování vztahu za přílišnou liberalizaci. V době po Kennedyho smrti se množily spekulace, že právě jeho liberální postoj byl příčinou jeho smrti a později vedl i k zavraždění jeho bratra Roberta.

 

K tomu je třeba podotknout, že vykladatelé centurií dokážou celkem přesně odhadnout datum předvídané události. Sám prorok do nich občas vkládá dobu určení pomocí postavení hvězd, zatmění slunce nebo měsíce. Nicméně podle centurie Q66 nelze předem  určit kdo je oním Velkým správcem a kdy bude zavražděn. Ovšem připouštím, že se centurie opravdu může stahovat k dané události.

Problém nostradamových centurií je v tom, že Nostradamus jednoduše řečeno mlžil. Jejich překlad je velice obtížný, protože se v nich mísí i několik řečí a různých lingvistických zkratek. Nostradamus to dělal hlavně proto, že mu náboženské klima nedovolovalo přímou věštbu. Proto některé centurie budou ještě dlouholetou hádankou a další z nich podlehnou chorobné fantazii jejich vykladatelů.

 

Nejznámější centurie, která nás před sedmi lety vyděsila byla Q72 (CX). Tehdy bylo zatmění slunce a planety byly postavené v kříži. Pomatujete si na tu dobu, kdy někteří pomatení Američané skupovaly dlouhodobé potraviny a připravovali se na katastrofu? Kdy se z bulvárních novin a z Novy na nás valily apokalyptické vize? Kdy se neustále mluvilo o konci světa?

 

Co toho bylo příčinou?  - Mám pocit, že pouze a jen senzacechtivost novinářů a fascinace záhadou. Centurie Q72 zní takto:

V červenci 1999 velký a děsivý vládce přijde

Z nebes a oživí velkého krále z Angoulmois,

Před a poté Mars bude šťastně vládnout.

 

Výklad od Michaela Jordana zní:

Bylo módou zacházet s tímto čtyřverším jako s naléhavým proroctvím začátku konce, apokalyptickému závěru milénia a konce věku Ryb. Kromě jasného datování, patří ke klíčovým prvkům zmínka o králi z Angoulmois, o jeho příchodu z nebes, a narážka na válečný charakter z Marsu.

 

Na podporu apokalyptického scénáře někteří autoři citují důležité pasáže z dopisu Césarovi

 

(Nostradámův syn), v němž Nostradámus popisuje „záplavu ohně a ohnivé střely padající z nebes, takže nic neunikne zkáze. A to vše se stane před posledním požárem, neboť nežli válka ukončí století a jeho poslední stadia, bude držet století ve svém područí.“ Nikde v tomto kontextu však Nostradamus nenaznačuje, které století má  namysli, a přece tito autoři suverénně spojují obsah dopisu se čtyřverším Q72 (CX) a z těchto textů vyvozují, že poslední požár vzplane v roce 1999 a že stoletím prorok myslí dvacáté. Zcela se přehlíží fakt, že o několik vět dříve v témže dopise Nostradamus hovoří o své práci, která obsahuje proroctví až do roku 3797. 

Jaký je tedy logičtější výklad tohoto čtyřverší?

 

Pro Nostradama termín přicházející z nebes neznamenal parašutistické oddíly a už vůbec ne déšť atomových bomb. Na druhé straně je stále zřejmější, že přikládal nemalý význam kometám jako předzvěstí významných událostí ve světě.

 

Reakce na neobvyklé nebeské úkazy nebyla omezena jen na středověk. Vždy se na ně pohlíželo jako na prorocká znamení a byly pozorně sledovány dávno před křesťanskou érou. V křesťanském kontextu objevení jasné hvězdy na obloze znamenalo příchod mesiáše a krále a moderní bibličtí vykladatelé se dnes všeobecně domnívají, že touto emanací byla kometa.

Dále se Jordan rozepisuje o tom, že v roce 1997 se objevila obzvláště výrazná kometa Hale-Boppova, která by měla předznamenat příchod krále. Smysl je zde vystižen zcela přesně. Nejedná se tedy zde o proroctví konce světa, nýbrž předpověď zrození silné osobnosti (krále), která by mohla později rozpoutat válku.  Angoulmois potom ukazuje na jakési monarchistické vlastnosti této osobnosti. Možná i diktátorské. Mars je znamením války.  Tato osobnost by tedy měla mít zásadní vliv pro některý stát, nikoliv pro celý svět, protože Nostradamus potom nikde neříká, že by válka měla mít světový charakter. Nicméně v tuto chvíli můžeme pouze hádat, protože jestliže Jordanova interpretace správná, této osobnosti je necelých osm let. Až čas ukáže, zda se mýlil.

Další zajímavostí na této centurii je fakt, že se trefuje do zvláštního postavení planet. Někteří vykladatelé jí vtlačují do přesného data a to 11.8. V tento den se totiž země ocitla v planetárním kříži a bylo zatmění slunce. Astrologové už dlouho předtím varovali před negativním postavením planet. Někteří dokonce předvídali zemětřesení. Nakonec se nic takového nestalo a jediné co můžeme k Q72 říct, je to, že jen čas ukáže, zda taková souhra astrologických jevů měla nějaký význam pro tento svět.

 

Ve vzduchu visí spousta otazníků. Nizozemský jasnovidec Martien van Bergen předpověděl zcela překvapivě pád berlínské zdi. Jeho předpověď je  plném souladu s nostradamovým proroctvím, v němž říká, že velká zeď zmizí těsně před třetí světovou válkou. Může slovo těsně znamenat i padesát let? Tedy než dospěje naše osobnost z Q72. Navíc mi ani v dnešních politických podmínkách nepřijde hrozba globální války zcela reálná. A přec se před rokem 2000 objevilo několik předpovědí atomové války ať už staršího či mladšího data.

 

Další zajímavé proroctví je C6 Q97, které vypovídá o útoku na New York:

Na čtyřiceti pěti stupních zeměpisné šířky, nebe bude hořet,


oheň stíhá to velké nové město,


okamžitě obrovský, rozptýlený plamen vyšlehává,


když chtějí ověření od Normanů (Francouzů).

 

Podle vykladače Johna Hugoa  se tato centurie zabývá první významnou událostí nového tisíciletí a to je zničení Světového centra v New Yorku 11.9.2001.  Už v Bibli se píše o zničení velikého města, což by mělo být jakési předznamenání konce. Ovšem to zničení je totální. New York zcela zničen nebyl.  Podle Hugoa se tato centurie zabývá právě New Yorkem, protože město skutečně leží blízko čtyřicáté páté rovnoběžky. Nejen, že New York je poměrně mladé město s porovnání s ostatními, má navíc slovo nový přímo v názvu. Na druhou stranu je třeba si ale říci, že čtyřicáté páté rovnoběžce jsou blíž města Montreal nebo Ottawa. Přímo na čtyřicáté páté rovnoběžce pak leží Minneapolis. Také mi není jasné časové určení. O tom se autor vůbec nezmiňuje.

 

Je jistě zajímavé se probírat různými svědectvími a proroctvími. Hledal jsem dál. Říkal jsem si, že tak veliká katastrofa jako byla ta Asijská, musela být předpovězena. U Nostradama jsem tuto předzvěst nenašel.Možná je ukrytá pod symboly a špatným překladem centurií. Možná jsou proroctví jen velká nafouknutá bublina a jejich vykladači pouhými snílky a fantasty. Nicméně příště budeme hledat předzvěsti velkých událostí u dalších významných osobností v oboru věštění. Pro zajímavost ještě přikládám centurii zprzněnou bulvárem.

 

To jen, aby bylo jasně vidět jak si s námi bulvár zahrává. Upozorňuji, že platná je pouze centurie C6 Q97, tak jak je uvedená výše. Vše ostatní je podvrh.

 

V roce nového století a devíti měsících,

Z nebes přijde velký Král Hrůzy…

Nebe bude hořet čtyřiceti pěti stupni.

Oheň stíhá to velké nové město…

Ve městě Yorku bude velký kolaps,

2 dvojčata (bratři) rozerváni chaosem

Když pevnost padá, velký vůdce podlehne (vzdá se)

Třetí velká válka začne když to velké město bude hořet.

Nostradanus: napsáno 1564
**********************

První dva řádky jsou ukradené z centurie 10, čtyřverší 72 (viz níže). Druhé dva řádky jsou opět ukradeny a vytrženy z kontextu 97. čtyřverší 6. centurie (také viz níže). Zbytek je absolutní smyšlenkou, které se, jak píše John Hogue ve svém tiskovém prohlášení, žádné dokumentované proroctví ani neblíží. Paradoxně se u nás rozšířila právě a pouze tato smyšlená část textu. Podle mého skromného šetření je tomu tak ze sta procent. Proto je pravděpodobné, že i u nás se ono „proroctví“ rozšířilo z jednoho zdroje. Šířené varianty vyjadřují mnoho přizpůsobivosti, básnických talentů, lidovou tvořivost i stabilitu promyšlené lži, ale rozhodně nehovoří o sebemenší kvalitě české žurnalistiky ani o pravdě samotné.

 

Varianta, kterou uveřejnil deník Blesk:

Na přelomu věků (století) městem Bohů se ozve velký hrom,

dvojčata rozdělí chaos.

Zatímco pevnost odolá, velký vůdce se podřídí.

Třetí velká válka začne, když bude to obrovské město hořet.

 

Zdroj:

 

Michael Jordan – Nostradamus a nové tisíciletí

 

www.zahady.cz


Zveřejněno: 16. 05. 2006
Přečteno:
3613 x
Autor: Ifa | Další články autora ...

Fotogalerie


Komentáře

15. 11. 2006 18:56 napsal/a Ifa
2 Weronyka
Pokracovanie bude
14. 11. 2006 23:34 napsal/a weronyka
cast druha
chyba pokracovanie... :)
23. 05. 2006 08:59 napsal/a manafob
jezis
on stejne na te fotce vypada jako z filmu Men in black :-)
20. 05. 2006 12:22 napsal/a Hanka
hovna
Já se spíš opravdu bojim, aby se ty sny Corbowa nevyplnily na některém letním festivalu. Konečně přeplněná toitoika není nic tak neobvyklého.
19. 05. 2006 11:54 napsal/a bis
houby černá škola
fekály ve snu viděti, finanční obnost obdržíš pohádkové výše. tohle se zhruba píše ve snáři po babičce z počátku století a ta byla bílá ;-)