Nejbližší koncerty
  • 27. 09. 2023Hrají: Našrot, Ylo Africký Slon, Smíšený Pocity. Vstup: 2...
  • 28. 09. 2023 28. Podrobnosti Událost pořádá Anime Torment a Diva...
  • 29. 09. 2023Tento pátek dorazí do sluje pekelná trojice ze Švýcarska!...
  • 30. 09. 2023Žižkův vraždící palcát fest, vol. 52, 25 let akce
  • 30. 09. 2023 - - - - - - Profanity - Technical Death Metal - https:...
  • 30. 09. 202325 LET METALSHOP x CRŸT – SPECIÁLNÍ KONCERT V JABLUNKOVĚ!...
  • 04. 10. 2023CHALK HANDS (UK) & Červen > 4.10. < @ Anděl Music bar, Pl...
  • 06. 10. 20236.října 2023 se v Jablunkovském Rokáči sejdou čtyři velmi...
TELEPATIE V

Část druhá - OSN a Bible

Dlouho jsem hledal správný zdroj pro druhou kapitolu o proroctví, ale čím déle jsem hledal, tím více jsem byl trochu zklamán. Především z toho důvodu, že proroctví jsou objasňována až poté co se naplní a to ještě musíme přiložit notnou dávku fantazie a také proto, že se někteří věštci, až na vyjímky, nedokázali zbavit pout vlastní doby. Tak například za doby komunismu všichni předpovídali gigantickou atomovou válku mezi SSSR a USA. Ani se jim nedivým, skutečně to bylo nakloněné, ale skutečný prorok měl předpovědět, že komunismus padne. Moderní věštci by zase nejraději válčili proti Číně, Indii a tak dál.  

Všechny tyto rádoby proroky jsem nechal mimo svůj zájem. Pojďme se raději zajímat něčím více hmatatelným, o co se můžeme opřít, co si můžeme dokázat a tak nějak i vypočítat sami. A pro zajímavost, abychom se drželi jisté mystiky, si k tomu otevřeme Bibli. Jaký bude výsledek? 

Možná, že jste v médiích slyšeli o tzv. Millenium Ecosystem Assesment. Výraz se dá volně přeložit jako Odhad systému nového tisíciletí a jedná se o dokument zpracovaný 1300 vědci z 95ti zemí na více než 2000 stranách zastřešený OSN. Dokument se zabývá planetou do roku 2050 a je velice pesimistický. Bude za padesát let konec světa? 

V minulosti už podobné projekty vznikly, ale nebyly tak monstrózní a navíc z pohledem zpět hodně scestné. A to si neberu k ruce pouze propagandistické předpovědi komunistických stran, kteří nové tisíciletí viděly pouze v jejich opratích na dokonalé úrovni jak ekologické tak technické a samozřejmě i politické. Na druhou stranu i ty regulérní teorie byly úplně mimo. Z roku 1970 píšou o dnešním světě jako o dokonalé civilizaci, kdy se svět zabývá hlavně cestami do vesmíru, je silně technicky vyspělý, nepoužívá benzin ani naftu a vše je na dobré úrovni, prakticky vyřešené. 

Millenium Ecosystem Assesment  (dále jen MA) na rozdíl od minulých zpráv je hodně varovná a skeptická. Tíhou na ní padá skutečnost, že jí sestavily renomovaní vědci a je to skutečný výpočet. Zpráva se v začátku zabývá již minulostí a jejího dopadu na dnešní svět. Říká například, že od roku 1945 byla na zemědělskou půdu přeměněna  větší plocha než v 18 a 19 století. Objem vody uchovávané v přehradních nádržích od roku 1960 vzrostl na čtyřnásobek a nádrže nyní zadržují třikrát až šestkrát více vody než kolik jí protéká v přirozených řekách. Jinými slovy, stále přeměňujeme planetu a děláme z ní jakýsi výrobek. 

Přeskočme ovšem současnost a blízkou budoucnost a pojďme se podívat co zpráva vypovídá o roku 2050. A zda-li najdeme otisk proroctví v obávané Apokalypse…. 

Ještě než se dostaneme k samotným faktům, sestavme si v mysli fiktivní postavu a pojmenujme ji třeba Johan (podle nicku mého kolegy). Johan se narodil roku 2000 a momentálně žije v malém městečku na jihu Čech. Teď je noc a on klidně spí. Ráno bude muset do školy. Nyní udělejme filmový střih a přesuňme se společně s naším vytvořeným přítelem do roku 2050. 

Je ráno, náš již padesátiletý Johan se probouzí. Je všední den, takže musí do práce. Už dávno nebydlí v malém městečku na jihu Čech, ale v Praze. K přestěhování ho donutil trh práce. Když byl mladý, tak ještě sehnal práci na venkově, ale když místní firma díky nadnárodní konkurenci zkrachovala, byl nucen jít za prací do Českých Budějovic a nakonec do Prahy. Podobně to udělaly statisíce lidí. Praha je přelidněná. Vlastně celý svět je přelidněn, od roky 2006 stoupl počet obyvatel na 9,6 miliardy lidí. Přitom krátce před tím, než se narodil, v roce 1998 bylo na Zemi 5,9 miliard lidí. 

S počtem populace se dá předpokládat i vzestup různých, hlavně infekčních nemocí. V Apokalypse se nepíše nic o přelidnění ani jsem nic na toto téma nenašel v jiných částech Bible. Ovšem o nemocích už tam zmínka je: 

První anděl šel a vylil svou nádobu a na zem:

a zlé, zhoubné vředy padly na lidi… 16,2

Přelidněnost nekomplikuje život jen Johanovi a Pražanům. Ti se musí potýkat s pouze s dopravními zácpami jako všechna velká města západní Evropy a Ameriky. Problémy má Asie a Afrika. Přelidněnost vyhrocuje politickou situaci hlavně v Asii. Stále více asiatu migruje do Evropy. 

Johan už je ve svém automobilu a proplétá se složitou dopravní situací do práce. Přitom si poslouchá rádio:

„Data hlásí přeměnu dalších 10-20% lučin na zemědělskou půdu od roku 2025. Drancování přírody je nejčastější v zemích s nízkými příjmy a v suchých oblastech. Poptávka po zemědělských plodinách se zvyšuje o 70-85%.“

Johan si vzpomněl jak drahé jsou potraviny oproti roku 2010. Lidstvo potřebuje více prostoru samo pro sebe, ale na druhou stranu potřebuje pole, kde se vypěstuje potrava. Kácí se lesy. Půda je potom přeměněna buďto na stavební parcelu nebo na zemědělskou půdu. Důsledkem jsou záplavy, změny klimatu, tornáda a další katastrofy, které se už staly součástí života. Johan dostal strach, když si uvědomil jak napjatá je situace mezi zeměmi:

A jejich jízdních oddílů bylo na dvě stě miliónů…9,16

Tato větička a následný útok oddílů ukazuje na gigantickou mezikontinentální válku. Nesmíme zapomenout, že hlad byl vždycky dobrý vojevůdce a Asie a Indie, dvě nejlidnatější země světa stále hladoví a není jim jak pomoci.

Ti dva svědkové mají moc uzavřít nebesa,

aby nebylo deště za dnů jejich prorokování,

a mají moc proměnit vody v krev

a sužovat zemi všemi možnými pohromami,

kdykoliv budou chtít. 11,6

V poslední částech Bible  se dá najít hned několik veršů oznamujících velký konflikt. V kapitole 11 se ale setkáváme s narážkou na dvě soudržné mocnosti, které budou buďto sami útočit nebo nějakým způsobem držet svět v šachu. Tento stav by měl podle Bible trvat asi tři a půl roku.

Zpráva z Johanova rádia pokračuje:

„Na Zemi začíná být nedostatek vodních zásob. Celosvětový odběr vody se zvýšil o 20-85 oproti roku 2000. V rozvojových zemích se odběry vody výrazně zvyšují, u nejrozvinutějších klesají. Globální dostupnost vody se ale zvyšuje o 5,7%. Nejvíce si polepšují země bývalého Sovětského svazu, nejhůře na tom je latinská Amerika.

Teplota stoupla nejméně o 2,5 stupně nad úroveň před průmyslovou revolucí v 19 století. Extrémních situací přibývá. Likvidace přirozených prostředí a změny ekosystémů s 90% jistotou povedou k poklesu místní biologické rozmanitosti původních druhů. Ty druhy, které se ocitnou mimo své přirozené prostředí, se nekontrolovatelně šíří a vytlačují původní. Nadměrné čerpání surovin, znečištění a změny klimatu vymírání druhů ještě více urychlují.“

Johan ví, že oteplování je veliký problém. Právě změny teplot ovlivňují četnost záplav, sucha, zvyšují  mořskou hladina a zapříčiňují vymírání zvířectva. 

Apokalypsa nás varuje před vysokou teplotou opět v 16té kapitole.

Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce:

A byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní.. 16,8

O vymírání druhů se potom dozvídáme v osmé kapitole:

Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů…8,8

Nebo

Nastalo krupobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví.

Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta. 8,7

Na Johana dopadla poslední zpráva z rádia. Uvědomil si, že dosud ještě není zabezpečená trvalá dodávka potravin, lidé stále trpí hlady nebo jsou podvyživení, a to i přes rostoucí zásoby potravin a pestřejší výživu. Tento nedostatek spolu s nedostatkem vody, vlivy extrémního počasí a přemnožených druhů mimo svá přirozená teritoria způsobují celkové snižování úrovně.

Marně vzpomínal, kdy zažil opravdové jaro jako když byl malý. Počasí se přeměnilo na extrémní léto a extrémní zimu. Buď je absolutní sucho nebo povodeň. Lidé se stále stahují do vnitrozemí. Bude válka…

Johan se cuknutím probudil ze svého špatného snu. Bylo ráno, rok 2006. Byl rád, že se mu vše jen zdálo. Pochopil, že zácpě se asi později nevyhne, ale zároveň v něm žila naděje, že ostatní věci by nemusely dopadnout tak tragicky jako v jeho snu.

Zde Johanův příběh končí, nicméně já vám ještě dlužím několik informací.

Poslední část Bible a kniha Danielova je varováním pro nás pro všechny. Ačkoliv se tyto dvě knihy věnují jedné osobě, která vyvolá celosvětový konflikt, dají se mezi řádky vyčíst globální problémy lidstva, zbraně budoucnosti nebo i charakter společnosti. Navzdory tomu, nic není ještě ztraceno. MA nepočítá s vynálezy, které zcela jistě zpomalí nebo úplně zastaví kritickou situaci planety. Vše tedy může a zcela jistě bude vypadat úplně jinak, můžeme v to alespoň doufat. Jenže je tady ještě jedna překážka. Zde si dovolím citovat Stephena Carpentera z Univerzity Wisconsin-Madison, jednoho z hlavních autorů MA.

„Podstatné změny jsou nevyhnutelné. Musíme překonat politické překážky, které brání jejich realizaci.“

Pan Carpenter asi dobře ví o čem mluví, když zmínil právě politiku. Zde bych si vzal na mušku USA. George W. Busch si svou inteligencí (Iq 125, jiný zdroj uvádí 91, nejinteligentnější opice přitom má Iq 95) nedokáže tohle uvědomit. Amerika je jeden z největších znečišťovatelů planety. Pokud světu budou vládnou takoví duševní bídáci jako Busch, situace se opravdu vyostří podle výše uvedených studií a nejtemnějších částí Bible.

Podobné studie:

Podle scénářů zpracovaných Mezivládním panelem pro změny klimatu (IPCC) se zvýší průměrné teploty do roku 2100 o 2,0 až 6,4 stupně oproti době před průmyslovou revolucí.

Změny teplot ovlivňují četnost záplav, sucha a zvyšování mořské hladiny – Od roku 1990 celosvětově stoupla o dalších 8,8 centimetrů. Hynou vzácné přírodní druhy z mořského prostředí a mnoho přístavních měst je zcela zatopeno.

Lidé neustále migrují a nemají kde bydlet. Přitom se v jednadvacátem století postaví tolik domů, kolik jich lidstvo postavilo za celou svou dosavadní historii.

Čína a Indie, každá s více s více než miliardou obyvatel, podle americké ekologické organizace Worldwatch Institute nikdy nemohou dohnat západní svět.

Pokud by prý Indie a Čína měly do roku 2030 spotřebovávat stejné množství zdrojů jako Japonsko, potřebovaly by k uspokojení svých potřeb celou planetu.

Kdyby jen ve spotřebě ropy dosáhly tyto země poloviny americké úrovně, potřebovaly by 100 miliónů barelů denně (loni se na celé planetě spotřebovalo 85 miliónů barelů za den) Podobné to prý je i se spotřebou obilí.

A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení,

A nastalo veliké zemětřesení,

Jaké nebylo, co je člověk na zemi, tak silné to bylo zemětřesení.

A to veliké město se roztrhlo na tři části

A města národů se zřítila.

Všechny ostrovy zmizely,

Po horách nezůstalo ani stopy,

Na lidi padaly kroupy z nebe těžké jako cent,

A lidé proklínali Boha za pohromu krupobití,

Protože ta pohroma byla strašná… 16,.18

Zdroje:

Bible - Zjevení janovo (Apokalypsa)

Magazín Epocha www.fr-hobby.cz


Zveřejněno: 22. 11. 2006
Přečteno:
3741 x
Autor: Ifa | Další články autora ...

Fotogalerie


Komentáře

23. 11. 2006 18:56 napsal/a Ifa
Obrázky
Ono by se toho dalo napsat víc a rozsáhleji, ale nejsem fanoušek dlouhosáhlých článků na netu a myslím, že jinak na tom nebudou ani naše čtenáři... Nicméně ty obrázky z Asie 04 mluví za vše a je to odraz i naší budoucnosti.
22. 11. 2006 22:10 napsal/a manafob
apokalypsa
dost dobry... ale nejlepsi jsou stejne obrazky :-)