KLADIVO NA PÝCHU

V prvé řadě bych chtěl podotknout (ne snad na obranu OSA), že nejde zas až tak o samozvanou organizaci - k výkonu kolektivní správy autorských práv ji udělilo povolení Ministerstvo kultury ČR, z čehož je jasné, že se tak sami nenazvali náhodou.

Jde dle mého názoru v podstatě o dobrou myšlenku a nejedná se u nás o raritu ? tyto organizace existují i v jiných státech (v Německu např. GEMA).

Naše kapela F.O.B. se poprvé setkala asi jako podobně ostatní pořadatelé a to návštěvou jejich ?výběrčího?. Bylo to přesně 19.6.1998, kdy jsme pořádali druhé pokračování festivalu Žižkův vraždící palcát. Dnes už známý klasický postup: ?Dobrý den ? OSA, už jste zaplatili? Ne? To musíte!? Po vyčerpávajícím dohadování o ceně vstupného, kapacitě sálu apod. jsme nakonec zaplatili. Přesně jak z blbýho filmu ten den se ještě navíc značně prodělalo.

Každý další Žižka byl jen čekání na další návštěvu, protože dle tehdejšího platného výpočtu OSA, bychom víc platili jim než vlastním kapelám, i když to měli být vlastně peníze taktéž pro ně. Návštěva nakonec přišla ? ochránce práv umělců, však tentokrát nebyl Mártym a Corbowem vpuštěn do sálu, neboť se jednalo o ryze soukromou akci :-). A tak si aspoň hodně nazuřený opsal informace z plakátů před hospodou. Výčepní zoufale reagoval: ?Chlapi to mi nedělejte, minulej tejden ho K0,5 l vynesli i se židlí z hospody a vy mi ho sem vůbec nepustíte :-).?

Změna přišla v roce 2000, kdy od 1.12.2000 začala platit novela Autorského zákona, která v sobě má i ustanovení o kolektivní správě, jež byla upravena zákonem zvláštním. Trochu jsem ho nastudoval, protože je dobré znát svého nepřítele. Člověk pak zjistí, že to čím ho OSA doslova ?krmí?, jsou šikovně použité vytahnuté větičky, na základě kterých je člověk co je vidí poprvé naprosto přesvědčen, že mají pravdu. Mezi důležité ustanovení patří dle mého §100 odst. 6, kde se mimo jiné říká:

Provozovatel živé veřejné hudební produkce je povinen vždy oznámit příslušnému kolektivnímu správci program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, a to nejpozději 10 dnů před konáním produkce. Pokud provozovatel takové oznámení neučiní, má se za to, že na produkci budou provozována pouze díla autorů, pro které kolektivní správce právo na živé provozování hudebních děl spravuje.

Právě z tohoto ustanovení těží ?vyběrači? přímo na návštěvě ? bohužel ne neoprávněně. Důležité je tedy akci ohlásit 10 před jejím konáním ? stačí deset dní před akcí ohlášení poslat poštou ? pak samozřejmě doporučeně. Podací lístek je dokladem o ohlášení, kdo je precizní může zaslat i s doručenkou. Vyvaroval bych se ?oficiálním? formulářům OSA, neboť ty se samy o sobě již nazývají ?Licenční smlouva? a tu přeci nikdo uzavírat nechce. Tudíž postačí jméno a adresa pořadatele, datum, název akce, místo konání a seznam skladeb každé kapely + její autoři textu a hudby. OSA velmi ráda upozorňuje, že autoři musejí být vypsáni jmenovitě (Pro pořadatele ug. akcí je to dost problém). S tímto bych si dovolil nesouhlasit, neboť autor může vystupovat pod pseudonymem a společný pseudonym (jméno kapely) také není zakázán. Uvedl bych tedy pouze zástupce kapely a autory pod pseudonymem ? pokud s tím samozřejmě souhlasí.

Zdá se, že není úniku ze zaplacení, když jste tuto oznamovací povinnost nesplnili, ale někdy tomu tak není. Z toho co jsem slyšel, osobní návštěva nebo alespoň telefonické jednání může ještě rozhodnutí změnit ? ovšem na základě dobré vůle. S některými se dá jednat a domluvit. Nakonec OSA by měla vyplatit i těm autorům, které nezastupuje, to co za ně vybrala (víme ovšem dobře, že se tak neděje a peníze zaplacené OSE mizí v černé díře, respektive je dostanou jen známé osobnosti showbyznysu). Další důležitý paragraf je §96, kde jsou uvedeny práva kolektivně spravovaná.

Další proklamace OSA typu: ?chráněna je většina vyprodukované hudby u nás, pokud pořádáte cokoliv musíte uzavřít smlouvu s OSA apod.?, jsou jak jsem napsal šikovně použité věty, které člověka (pořadatele) dostanou do situace, že raději zaplatí, než aby si přidělával starosti, navíc když jsou použity i argumenty ?tvrdšího? kalibru, že pořadatel způsobí trestný čin a OSA bude po něm chtít vydání nedovoleného obohacení.

Závěrem bych chtěl doporučit všem pořadatelům, aby nelenili a to podstatné si přečetli a také navštívili webové stránky OSA, je zde umístěn Rozúčtovací řád, kde jsou upraveny podmínky veřejného provozování atd. V žádném případě toto není míněno jako reklama na tuto podivnou společnost, ale je myslím důležité znát z čeho vycházejí.


Zveřejněno: 26. 03. 2003
Přečteno:
2870 x
Autor: Manafob | Další články autora ...

Fotogalerie


Komentáře

Zatím je tu mrtvo. Určitě nejsi bez názoru, tak buď první a přidej svůj komentář