TRNY & ŽILETKY "Podměstí"

Jelikož článek ?OSA - naše zkušenosti a rady pro pořadatele akcí? vyvolal mnoho reakcí, zveřejňujeme další názory a poznatky na daný problém, tentokrát od Lerryho z kapely Scenery.

V podstatě je to jednoduché, jako autor hudby máš ze zákona 121/2000 Sb.(jelikož je to tvoje duševní vlastnictví) nárok při jejím veřejném prezentování, ať už tebou samotným či prostřednictvím druhé či třetí osoby či média, aby Ti za ni bylo zaplaceno. Samozřejmě, že to nejsi schopen uhlídat, kdo a kde Ti zrovna tu tvoji skladbu hraje. No a pro to vnikla OSA. Je to vlastně sdružení autorů, které zastupuje sama sebe i ostatní autory a hlídá za ně kde se jejich skladby hrají a vybírá za to penízky. Ty by měla pak podle toho, kolikrát ten či onen autor byl veřejně prezentován, rozdělit. A v tom je ten zakopaný pes!!! To by nás ani tak netrápilo že? Fakt je ten, že pokud chceš aby za tebe OSA vybírala tyto peníze podle toho kde jsi hrál a kolikrát tě kdo pouštěl v mediích musíš s ní sepsat písemnou smlouvu o zastupování. Čili pokud nemáš smlouvu, OSA tě nezastupuje - neměla by tedy mít právo za tebe peníze vybírat, jelikož si je můžeš klidně vybírat sám že? A v to je druhý zakopaný pes!!!.

Kolikrát už se stalo že OSA vybírala i za nezastupované autory jelikož cituji: Článek 3. - Zastupování nositelů práv 3.1. OSA (ve smyslu autorského zákona kolektivní správce) zastupuje každého nositele práv při výkonu jeho práva, které ze zákona kolektivně spravuje nebo se kterým uzavřel smlouvu o kolektivním zastupování jeho práv. 3.2. OSA je povinen převzít za obvyklých podmínek zastoupení každého nositele práv při výkonu jeho práva, pokud o to požádá.

Čili pro nás muzikanty respektive autory je to ráj na zemi - vždycky by jsme měli dostat nějaké ty penízky. Ale pozor, na to aby jsi dostal od OSY nějaké ty tantiemy jí musíš nahlásit seznam akcí kde jsi kdy hrál (v celku logické ) - tedy naprášit veškeré kluby. A tady je další pejsek. Náhodou pořadatel akci neoznámil, což ty jako kapela nemůžeš vědět, přijde na něj kontrola z OSY, on zjistí odkud vítr vane a už si tam nezahraješ!

Jelikož pokud pořadatel nenahlásil akci předem tak se vystavuje postihu podle § 40, odst. 3 autorského zákona, ve výši dvojnásobku autorské odměny.

Tedy konečné resumé pro spokojenost obou stran a na podporu undergroundu je: Pořádat akce s nezastupovanými autory a 10 dní před akcí nahlásit OSE konání akce a uvést tyto autory dle jejich formuláře. Jelikož tito autoři zastupováni nejsou, a to je v naší branži většina, nebude autorská odměna provozovateli vyměřena (účtována). Viz citace ze stránek OSA: (Vaše dotazy ) MUSÍM OHLÁSIT HUDEBNÍ PRODUKCI NA OSA (TZN. POTŘEBUJI SOUHLAS OSA A MUSÍM ZAPLATIT AUTORSKOU ODMĚNU) V PŘÍPADĚ, ŽE SKUPINA HRAJE POUZE SVÉ VLASTNÍ SKLADBY (TZN. ŽE NIKDO Z AUTORŮ NENÍ NA PRODUKCI ZASTUPOVÁN OSA ANI JINOU OCHRANNOU ORGANIZACÍ)?

V každém případě je nutné ohlásit na OSA pořádání živé veřejné hudební produkce, tzn. 10 dní před jejím konáním (§ 100 odst. 6 autorského zákona) oznámit program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována. Po ověření OSA, že se skutečně jedná o nezastupované autory, nebude autorská odměna provozovateli vyměřena (účtována). Pokud provozovatel takové oznámení neučiní (neohlásí pořádání veřejné hudební produkce, neoznámí repertoár), má se za to, že na produkci budou provozována pouze díla autorů, pro které OSA právo na k udělení licence k živé hudební produkci spravuje, což vyplývá z autorského zákona § 100 ods. 6. (čerpáno z www.osa.cz). To jest zhruba nastínění tohoto ožehavého tématu. Je jasné, že nikdo nechce dělat nic protizákonně, ale je také potřeba vědět jaké máš také práva kromě toho co všechno jsi povinen udělat. A v praxi se spíše setkáváš s tím že jsi jen povinen!

Muzice zdar Lerry - Scenery

Pokud chcete reagovat na článek, či popsat nějakou situaci nebo zkušenost s touto problematikou, kontaktujte nás e-mailem: zine@fob.cz


Zveřejněno: 08. 09. 2003
Přečteno:
3073 x
Autor: Márty | Další články autora ...

Fotogalerie


Komentáře

Zatím je tu mrtvo. Určitě nejsi bez názoru, tak buď první a přidej svůj komentář